Nhân viên nghiệp vụ
Nhân viên thường
Dung lượng mở rộng (25,000 VND/GB )

Miễn phí dùng thử Cam kết được sử dụng miễn phí mãi mãi khi sử dụng phần mềm

Dung lượng lưu trữ FREE
Mạng xã hội nội bộ FREE
Hồ sơ nhân viên cơ bản FREE
Trao đổi trực tuyến Coming soon...
Dịch vụ hỏi đáp tự động Coming soon...

Collaboration Môi trường Cộng tác trong toàn tổ chức & Không gian làm việc nhóm

Kho tài liệu Nhân viên nghiệp vụ: 25,000 VND/1User(s)/Tháng
Quản lý công việc Nhân viên nghiệp vụ: 40,000 VND/1User(s)/Tháng Nhân viên thường: 40,000 VND/1User(s)/Tháng
Quản lý Công văn Nhân viên nghiệp vụ: 50,000 VND/1User(s)/Tháng
Trình ký số Nhân viên nghiệp vụ: 250,000 VND/1User(s)/Tháng Nhân viên thường: 75,000 VND/1User(s)/Tháng
Quản lý phòng họp Nhân viên nghiệp vụ: 250,000 VND/1User(s)/Tháng Nhân viên thường: 15,000 VND/1User(s)/Tháng
Quản lý đặt xe Nhân viên nghiệp vụ: 250,000 VND/1User(s)/Tháng Nhân viên thường: 15,000 VND/1User(s)/Tháng
Quản lý văn phòng phẩm Nhân viên nghiệp vụ: 250,000 VND/1User(s)/Tháng Nhân viên thường: 15,000 VND/1User(s)/Tháng
Họp trực tuyến Nhân viên nghiệp vụ: 0 VND/1User(s)/Tháng
Quản trị mục tiêu Coming soon...

People Quản trị nguồn nhân lực và hành trình trải nghiệm của nhân viên tại Doanh nghiệp

Hệ thống phản hồi Coming soon...
Bảng thành tích Coming soon...
Ví nhân viên Coming soon...
Y
Your Name
email@gmail.com
mobile
Sign in